Psykoterapi – hjælp og støtte i svære tider

Formålet med psykoterapi er at få det bedre og at opnå højere livskvalitet. At blive bevidst om tanker, mønstre, vaner og valg som trækker dig væk fra det liv du drømmer om at leve, og at træffe nye sunde valg, så du kan leve et liv i overensstemmelse med den du er dybest inde.

Et liv med overskud, glæde og balance.

Psykoterapi er en investering i dig selv og dine nære relationer, så du kan komme tættere på det liv du ønsker dig.

Jeg hjælper hver dag mennesker, der står med mange forskellige udfordringer. Nogle af dem har det garanteret lige som dig. Enten er livet svært eller også er behovet for støtte til personlig vækst og udvikling i centrum.

psykoterapi og parterapi hos psykoterapeut Lone Melander

The wound is the place where the lights enters you

– Rumi

Med psykoterapi kan du blandt andet få hjælp til:

 • At komme af med stress, samt forebygge og håndtere stress
 • At håndtere forskellige former for angst, herunder generaliseret angst, præstationsangst, social angst, OCD m.v
 • Depression og tristhed
 • At styrke dit selvværd og din selvtillid
 • At løse konflikter i familien eller på arbejdspladsen
 • Ensomhed og eksistentielle temaer
 • Tristhed, modløshed og tomhed
 • Indre uro og søvnproblemer
 • At håndtere alvorlig sygdom eller dødsfald
 • At Komme igennem livskriser som skilsmisse eller dødsfald
 • At arbejde med dit parforhold og andre nære relationer
 • Træthed, uoplagthed, vrede og en følelse af at være ked af det uden grund
 • Håndtere tab af job eller arbejdsevne
 • PTSD
 • Sorg, tab og traumer
 • Parforholds problematikker
 • Barndoms traumer og tilknytningstraumer
 • Udfordringer med forholdet til familie, børn, forældre, kolleger eller andre relationer

Psykoterapi er en fordybende proces, hvor du er i centrum og hvor du får mulighed for at arbejde konkret med dine tanker, overbevisninger, følelser, blokeringer, handlemønstre og sansninger i kroppen. Den øgede selvindsigt giver dig nye muligheder for erkendelse, accept, mod og energi til forandring og udvikling, og til at finde tilbage til den du inderst inde er.

“Der findes kun en rejse. Rejsen ind i dig selv “
– Rainer Maria Rilke.

psykoterapi

Læs mere om Dansk Psykoterapeut forening her