Parterapi – har I brug for hjælp til bedre at forstå hinanden?

Lad ikke dårlig kommunikation, misforståelser og konflikter styre jeres parforhold. Få redskaberne til at få et velfungerende parforhold og god kommunikation gennem parterapi.

Er kommunikationen præget af misforståelser og måske endda gået i hårdknude? Hakker i konstant på hinanden og skændes over de mindste ting? Er der langt mellem nærvær og lange dybe snakke? Er intimitet og sex en by i Rusland? Har der været tillidsbrud som I ikke selv formår at reparere? Lever i parallelle liv? Føles det som om afstanden mellem jer bare vokser og vokser, og føler I jer mere og mere ensomme? Eller måske er parforholdet blevet så dårligt, at I overvejer om I overhovedet skal blive sammen?

parterapi køge

Så er parterapi et godt bud på en løsning, som giver jer mulighed for at genskabe nærheden, gnisten og den trygge kommunikation mellem jer igen. Eller hjælper jer til en afklaring af, om I to skal fortsætte parforholdet.

Få hjælp med parterapi

Parterapi kan både bruges som hjælp i akutte kriser, når I gerne vil forebygge konflikter eller når I gerne vil forstå hinanden bedre. At få hjælp af en neutral professionel parterapeut til at hjælpe jer med at få kommunikeret om svære emner, at få bevidstgjort mønstre og få skabt nødvendige afklaringer, er en investering som de fleste par ville ønske de havde gjort langt tid før. Før krisen bliver så akut, at begge måske overvejer at afslutte parforholdet.

En vellykket parterapi forløb kan ikke blot redde forholdet, men også betyde en positiv forandring og fordybelse af måden at være sammen på. Ofte er kriser det ”wake up call”, der skal til, for at en ny udvikling kan begynde. En udvikling hvor I kan få skabt det parforhold i drømmer om – et trygt og nærværende parforhold med masser af kærlighed og intimitet.

Det eneste der kræves for at I kan blive fanget i et negativt mønster er –

At I virkelig er betydningsfulde for hinanden!

Parterapi styrker kommunikationen

Et parforhold består af to mennesker. Som regel har begge parter, på hver sin måde – og ofte ubevidst, bidraget til den fastlåste situation og den dårlige eller manglende kommunikation.

Parterapi handler i høj grad om at lære at lytte og at tale sammen på en ordentlig måde. At tale sammen på en måde, så begge parter føler sig både set, hørt og forstået – og ikke mindst respekteret. I behøver ikke være enige, men i kan lære at være uenige på en ordentlig måde.

Det er afgørende for mig, at begge parter føler sig mødt og forstået. Ingen skal laves om, eller presses til at afgive løfter. I stedet kan jeg hjælpe jer med at lytte til hinanden. Og støtte jer i at række ud og bede om det, I hver især har brug for, på en måde så der er større chance for, at I får den positive respons I længes efter.

I parterapien arbejder vi med at skabe en tæt og tryg forbindelse imellem jer, så jeres kommunikation kan blive tydeligere og mere indfølende. I lærer I at kommunikere mere ærligt og effektivt. At stå ved jeres behov, følelser og længsler og at opdage og forandre de negative mønstre, der tager jer væk fra hinanden. Alt sammen med henblik på at få et mere tilfredsstillende parforhold med nærhed og samhørighed. Når I lærer at lytte til hinanden, så begge parter føler sig set, hørt og forstået, reduceres jeres konflikter.

Typiske temaer i et parterapi forløb

Der kan være mange forskellige årsager til at starte et parterapi forløb. Jeg har erfaring med at hjælpe med bla. følgende problematikker:

 • Dårlig eller manglende kommunikation
 • Manglende forståelse for hinanden
 • Følelsesmæssig afstand og ensomhed i parforholdet
 • Manglende nærhed og intimitet
 • Dårlig stemning – bebrejdelser, skænderier eller tavshed og kulde
 • Udfordringer med lysten og sexlivet
 • Jalousi
 • Utroskab og affærer
 • Kriser – dødsfald, sygdom, arbejdsløshed
 • Problemer med vredesudbrud eller vedvarende irritation
 • Afhængighedsproblematikker: alkohol, stoffer, porno, spil, shopping
 • Barnløshed og fertilitetsbehandling
 • Den lille ny familie – at gå fra 2 til 3
 • Børn og familieliv og hvordan man får det hele til at gå op i en højere enhed
 • Den sammenbragt familie og udfordringer med dine, mine og vores børn
 • Kulturforskelle og værdikonflikter
 • Tilknytningsmønstre
 • Åbent parforhold
 • Afklaring af tvivl – skal vi blive sammen eller ej?
 • Skilsmisse – den gode skilsmisse og hvordan vi bedst kan samarbejde om børnene

SPØRGSMÅL OG SVAR OM PARTERAPI

#1 Hvad går parterapi ud på?

Parterapi består af en række samtaler, der handler om at styrke kontakten og kommunikationen mellem jer. Formålet er at styrke jeres parforhold. Det er jer som par, der er eksperter i jeres parforhold. Derfor vil jeg i de første par samtaler stille spørgsmål til både jeres udfordringer og jeres styrker som par. Jeg vil ligeledes spørge ind til begivenheder der har været afgørende for at I er kommet i parterapi, og til den bagage i begge har med ind i parforholdet. Alt sammen for at blive klogere på jer og jeres parforhold, så jeg kan hjælpe jer bedst muligt.

Parterapi er et samarbejde. Et samarbejde mellem parterapeuten og jer, hvor parterapeuten fungerer som en neutral part og vejleder, der hjælper og støtter jer til at finde en ny og mere tilfredsstillende måde at være sammen på. Som parterapeut har jeg fokus på at skabe et trygt og tillidsfuldt rum og at sætte nogle vigtige processer i gang, som har til formål at bevidstgøre og skabe forståelse for bagvedliggende mønstre, følelser, behov og længsler.

Parterapi er et samarbejde!

Sammen arbejder vi med at identificere og blive bevidste om de negative mønstre, som forhindrer jer i at have det trygge og nære parforhold i ønsker jer. Vi vil også udforske hvad der er, der trigger jer hver især til automatisk at køre rundt i det negative mønster. Vi vil arbejde sammen om at tage kraften ud af det negative mønster, og ændre det til et mere positivt mønster, hvor I kan føle jer tryggere, gladere og som et team.

I får både indsigt og forståelse for jeres egne og jeres partners forsvarsstrategier, blokeringer, frustrationer, umødte behov og længsler. Den indsigt er med til at åbne op for nye og mere hensigtsmæssige kommunikations- og adfærdsmønstre i parforholdet.

Foruden samtaler vil der ofte være praktiske øvelser og evt. hjemmearbejde (læsestof og praktiske øvelser)

#2 Virker parterapi?

Det korte svar er: ja! Der er foretaget omfattende undersøgelser, der dokumenterer de gode resultater og effekter, der kan opnås gennem Emotionsfokuseret parterapi (EFT parterapi). Undersøgelser viser at 70-75% af de par, der gennemgår et EFT parterapi forløb, får løst deres problemer og kriser. Og helt op mod 90% af parrene oplever væsentlige forbedringer og større tilfredshed i parforholdet. Samme gode resultater oplever jeg i min praksis, hvor jeg også benytter EFT parterapi.

I 2013-2016 gennemførte Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling et forsøg, der afprøvede effekten af parterapi og Par-tjek. Undersøgelsen peger på, at det kan forbedre kvaliteten og tilfredsheden i parforholdet at gå i parterapi. Og at det kan være med til at redde forholdet, inden det kommer til et brud. Læs mere om undersøgelsen her

Et effektiv parterapi forløb afhænger dog i høj grad af, hvor åbne og villige I er til at arbejde med at kigge på jer selv og jeres parforhold. Det er ikke din partner der skal fixes eller ændres! Det er det mønster I sammen er havnet i, og som I begge har et ansvar for.

#3 Hvor lang tid varer et parterapi forløb typisk?

Hvor lang tid et parterapeutisk forløb varer, kan være meget forskelligt fra par til par. Det afhænger blandt andet af, hvor store problemer I har ved terapiens start. Hvor længe problemerne har stået på, og om der er traumer, svigt eller utroskab i bagagen.

Mange kommer først “når alt andet er forsøgt” og skilsmissen er faretruende nær. Og så kan det være svært og koste mange kræfter og meget tid, at komme tilbage på sporet. Derfor vil jeg til enhver tid anbefale at tage dit parforhold seriøst, og gå i parterapi før problemerne har bidt sig alt for fast.

Parterapi er desværre ikke noget quickfix, det kræver commitment, vilje og åbenhed. Jo mere commitede og villige I er til at arbejde på at forstå hinanden og ændre egne uhensigtsmæssige mønstre, jo hurtigere vil I opnå en varig effekt.

Som tommelfingerregel skal I regne med 8-20 sessioner (i et forløb der strækker sig over 3-12 måneder), hvis I virkelig vil forandre jeres parforhold, og skabe varig forandring. Og endnu flere sessioner hvis der er alvorlige svigt eller traumer i bagagen. Ofte vil I dog allerede mærke positive forandringer efter 1-2 sessioner. Det er mest effektivt hvis i sammen committer jer til et vist antal sessioner, f.eks 5 eller 10 sessioner. Det giver arbejdsro og øger trygheden mellem jer, når I begge har comittet jer til at arbejde og kæmpe for jeres parforhold.

Det er min anbefaling at vi i starten af forløbet ses med 1-2 ugers mellemrum. Senere kan der gå længere tid imellem sessionerne, alt efter jeres situation og behov.

#4 Hvad koster et parterapi forløb?

Prisen afhænger selvfølgelig af antal sessioner. Et parterapiforløb på 10 gange koster ofte kr. 8.000-10.000 eller mere. Det er en stor udskrivning for de fleste. Men parterapi er en investering i jeres parforhold, jeres kærlighed og jeres fremtid sammen. Til gengæld er gevinsten ved et stærkt og tilfredsstillende parforhold enorme: højere livskvalitet, mindre sygdom, længere levetid og færre dårlige vaner (alkohol, shopping, trøstespisning). Udgiften til et parterapi forløb er hurtigt tjent ind. Og er under alle omstændigheder langt billigere end en skilsmisse – som er dyrt både økonomisk, familiemæssigt, socialt og følelsesmæssigt.

Hvis du køber et parterapi forløb hos mig på enten 5 eller 10 gange, giver jeg rabat:

 • 15% rabat ved forudbetalt 10 sessioner
 • 10% rabat ved forudbetalt 5 sessioner

Jeg har yderst konkurrencedygtige priser fordi jeg har praksis hjemme, og derfor ikke har udgifter til lokale.

Du kan se priserne på parterapi her.

#5 Hvad hvis min partner ikke vil med i parterapi?

Det er ikke ualmindeligt at den ene part i et parforhold er endog meget skeptisk eller ligefrem modstander af parterapi. Nogle gange kommer der et par, hvor den ene part mere eller mindre er tvunget med til parterapi, måske med truslen om skilsmisse. I sådanne tilfælde bruger jeg de første par sessioner på at afklare, om der kan etableres et fælles mål. Og om der er nok villighed, åbenhed og commitment til at ville arbejde for det fælles mål. Hvis der ikke i løbet af 1-3 sessioner kan etableres et fælles mål samt den fornødne villighed, åbenhed og commitment, så er det spild af tid og penge. I skal have et reelt ønske om enten udvikling og forandring, ellers er parforholdet under afvikling.

I langt de fleste tilfælde vil den skeptiske part dog ofte “tø op” i løbet af 1-3 sessioner, når han eller hun opdager, at det ikke er farligt, og at terapeuten er neutral og ikke holder med partneren.

Hvis din partner ikke vil med i parterapi eller ikke kan comitte sig til at arbejde konstruktivt på jeres fælles mål I parterapien, så fortvivl ikke. Du kan sagtens arbejde i individuel terapi, på at forbedre jeres parforhold. Det er selvfølgelig ikke nær så effektivt som hvis I begge to arbejder sammen. Men det er stadig muligt at kigge på jeres fælles mønster, og på din andel af mønstret. Og du kan lære hvad du selv kan ændre, for at få en mere positiv respons fra din partner.

#6 Hvilke metoder bruger du?

Parterapi er et håndværk og jeg har mange redskaber i min værktøjskasse. Jeg er både uddannet EFT parterapeut, Imago parterapeut og har en overbygning i kærlighed og seksualitet fra ID Academy.

Jeg anvender primært Emotionsfokuseret parterapi (EFT) og Imago parterapi, som begge har en veldokumenteret effekt og er internationalt anerkendte, i mine parterapi sessioner. Jeg tilpasser dog altid terapien til det enkelte par, i samarbejde med parret.

I både Imago og EFT parterapi er der fokus på tilknytningen, og på følelser og umødte behov og længsler. Her arbejder vi grundlæggende med at skabe eller genskabe et mere trygt, sikkert og intimt parforhold mellem jer. Når I mister kontakten og samhørigheden, bliver dagligdags problemer endnu sværere at håndtere, og de ender ofte i konflikter eller afstand.

Sammen lærer I at kommunikere mere ærligt og effektivt. At reducere jeres konflikter og at opdage og forandre de negative mønstre, der tager jer væk fra hinanden. Så I kan få et mere tilfredsstillende parforhold med nærhed og samhørighed.

I den første samtale vil vi, udover at lære hinanden at kende, begynde at undersøge hvilke mønstre der ligger til grund for jeres konflikter eller følelsesmæssige afstand. Efter de første 1-2 fælles sessioner, anbefaler jeg at I begge kommer til en individuel samtale. Her får I mulighed for at uddybe jeres oplevelse af forholdet, samt hvad I hver især har med i bagagen (opvækst, værdier, erfaringer). Så mødes vi igen, samler trådene, og forsøger at udstikke en retning for det videre arbejde.

#7 Får vi redskaber med hjem?

Mange par efterspørger som noget af det første “redskaber til at kommunikere bedre”. Et parterapi forløb hos mig indeholder konkrete værktøjer og øvelser, som lærer jer at kommunikere og lytte så I begge føler jer set, hørt og forstået. Når I begge føler jer hørt og forstået kan I bedre løse jeres udfordringer og konflikter på en fredelig måde. I vil bl.a. lære at udtrykke jeres ønsker og forventninger på en klar og positiv måde uden bebrejdelser og forsvar.

I vil også lære, hvad der generelt fremmer et kærligt og nært parforhold. Og I vil blive inspireret til at finde nye måder at samarbejde på og være sammen på.

I terapien træner vi den anerkendende pardialog, som er en kommunikationsøvelse, der giver jer en kærligere og mere åben kommunikation. En kommunikation der skaber kontakt og knytter jer tættere sammen og giver mere nærhed, færre konflikter og en større forståelse og samarbejdsvilje – og dermed mere nærhed, glæde og gnist.

#8 Kan alle parforhold reddes?

Alle parforhold kan ikke reddes, og skal i min optik heller ikke nødvendigvis reddes. Nogle gange er der så mange tillidsbrud, så stor distance eller så meget vrede og ingen omsorg, at det ikke giver mening at fortsætte forholdet. I den situation kan parterapi bidrage til at erkende dette. Og til at få hjælp til at parforholdet afsluttes på en ordentlig måde, så begge kan komme videre på en ordentlig og værdig måde.

Andre gange er det fysisk eller psykisk vold, alkohol eller stoffer der forpester et parforhold. Hvis der er sådanne problematikker, og den er der misbruger eller voldelig ikke er villig til at få hjælp, så er det bare med at komme ud af forholdet hurtigst muligt. Jo længere du bliver, jo mere nedbrudt bliver du, og jo sværere er det at komme ud af forholdet.

#9 Holder parterapeuten med den ene part?

Nej! Som parterapeut er jeg neutral, og min rolle er at hjælpe og støtte jer i at blive et team. Et team der arbejder sammen om at få det parforhold i drømmer om. Eller at afvikle jeres parforhold,, hvis det er det I vil. Det opnår man ikke ved at placere skyld og skælde ud.

Det er min erfaring, at I langt de fleste tilfælde har begge parter en andel og et ansvar for, at I er kørt fast og kommet væk fra hinanden. Så uanset hvor meget du synes at det er din partners ”skyld” at I er havnet der hvor I er, så kommer I ikke rigtig ud af fastlåstheden før I begge tager ansvar for jeres egen andel af problemerne.

Tillid og tryghed er essentielt for at få det optimale ud af parterapien. Der er derfor vigtigt for mig, at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor I begge føler jer set, hørt og anerkendt. Hvis I ikke ret hurtigt føler jer trygge og har tillid til mig, er der risiko for at I ikke får det optimale ud af parterapien.

#10 Hvem går i parterapi?

ALLE mennesker kan have behov for parterapi! Jeg møder da også et meget bredt udsnit af den danske befolkning i min parterapeut praksis. Aldersmæssigt arbejder jeg med par fra start 20’erne til start 80’erne.  Der er homoseksuelle par og der er heteroseksuelle par, og par i åbne parforhold. Der er folk med forskellig religiøs overbevisning: ateister, kristne, muslimer og jøder. Der er folk i arbejde, der er arbejdsløse, pensionister, førtidspensionister, flexjobbere og studerende. Der er etniske danskere og folk fra andre europæiske lande, mellemøsten, afrika og asien. Der er nybagte forældre, par med teenagebørn eller voksne børn, par med delebørn og par uden børn. Og der er par der har kendt hinanden et par år og par der har kendt hinanden i 30 år.

Det er alle mulige forskellige par konstellationer, med forskelige baggrunde og med alle mulige forskellige udfordringer. Fælles for dem alle er, at de ønsker sig et bedre parforhold! Og så har de også alle et kæmpe mod! 

Det kræver nemlig et stort mod at gå i parterapi. Mod til at kigge på sig selv og sit parforhold. Mod til at tage tyrene ved hornene og arbejde med at ændre de negative mønstre. Heldigvis er det ikke så tabubelagt at søge professionel hjælp til sit parforhold, som det var for 10-20 år siden.

Så uanset hvem I er og hvad jeres grund til at søge parterapi er, så er I hjertelig velkommen!

#11 Kan alle få udbytte af parterapi?

Nej. Det er desværre ikke alle der kan få gavn af et parterapi forløb. Det kræver at I begge er villige til at tage arbejdshandskerne på og arbejde seriøst med jer selv og jeres forhold. Og at I er villige til at kigge indad, og se på jeres eget bidrag til, at I er havnet der hvor i er. At I er villige til at være åbne og comitte jer til at samarbejde – både med parterapeuten og med jeres partner.

De par, der tror at parterapeuten kan sige nogle kloge, magiske ord og dermed fixe alt, går ofte forgæves. Det gør også de par, hvor kun den ene er indstillet på at arbejde. Eller dem der udelukkende kommer for at lave deres partner om, og ikke er villige til at se på sig selv og egne mønstre. Det kræver både mod, åbenhed og villighed at se ærligt på sig selv og egne mønstre. Men det er det der skal til, for at få et godt udbytte af parterapien. Og naturligvis modet og viljen til at ændre det, der ikke fungerer. Parterapi kan nogle gange godt være hårdt arbejde! Til gengæld er gevinsten ved et stærkt og tilfredsstillende parforhold enorm: højere livskvalitet, mindre sygdom og længere levetid.

En anden problematik er, hvis der er ubehandlet misbrugsproblemer (alkohol, stoffer) eller svær psykisk sygdom hos den ene eller begge parter, så kan parterapi ikke stå alene. Der vil I sådanne situationer også være behov for et individuelt eller gruppeterapi forløb.

Næsten 40% fortryder en skilsmisse

Forskning viser at skilsmisse er en enorm stressfaktor for de implicerede, kun overgået af dødsfald af barn eller partner. I danmark er skilsmisseprocenten ret høj – næsten hver andet par bliver skilt. Af dem som vælger skilsmisse, er der næsten 40% som efterfølgende fortryder skilsmissen. Nogle opdager at udfordringerne følger med ind i næste parforhold. For andre er savnet af kernefamilien og den tryghed det var enorm. For langt de fleste er det værd at kæmpe for parforholdet. Jo tidligere I erkender udfordringerne i parforholdet, desto lettere bliver det at få ændret de mønstre, som gør, at det ikke er til at holde ud at være i parforholdet mere.

Få professionel HJÆLP til jeres parforhold

Jeg kan hjælpe jer. Jeg har mere end 6 års erfaring og har hjulpet flere hundrede par, med at få et bedre parforhold eller at blive skilt på den gode måde. Jeg er specialiseret i parterapi, og har flere parterapeutiske uddannelser: ID Academy parterapi linjen, Imago parterapeut og EFT parterapeut. Jeg videreuddanner mig løbende og sørger for at holde både mine faglige og praktiske kompetencer ved lige.

En uddannet parterapeut er jeres garanti for, at den terapeut i har valgt, er specialiseret i parterapi.

Du kan læse nogle af de udtagelser fra par jeg har hjulpet her.

Kontakt parterapeut Lone Melander på 21 44 15 30

Lad ikke de gamle mønstre styre jer! Kontakt mig på lone@melander.dk eller ring på 2144 1530 og få en gratis og uforpligtende samtale. Og hør om det jeg kan tilbyde, kan hjælpe jer til et mere nærværende og kærligt parforhold.

Parterapi Køge, Haslev, Faxe

Parterapien finder sted i min private praksis som ligger på landet i naturskønne omgivelser, mellem Køge, Haslev og Faxe. Kun 25 minutter fra Ringsted, Næstved og Vordingborg, 35 minutter fra Roskilde. Jeg dækker hele sjælland og har også klienter fra bl.a København, Sorø, Slagelse, Karise, St. Heddinge og Stevns. Der er selvfølgelig altid fuld diskretion. Jeg tilbyder parterapi både dag, aften og weekend, se priser og andet her: Kontakt mig

Parterapi giver mulighed for at genfinde gnisten og kærligheden mellem jer.

Start nu – inden det er for sent!

Læs også: Styrk kommunikationen og få et bedre parforhold